Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle virksomheter har bruk for ansatte med økonomisk-administrativ bakgrunn. Som økonom bidrar du til å styrke og kontrollere virksomhetenes resultater innen felt som økonomisk styring, regnskap, ledelse, personal, markedsføring og salg.

Dette er økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon gir deg en bred oversikt over de oppgavene du vil møte i arbeidslivet, i tillegg til en solid og praktisk utdanning. I tillegg er arbeidsmarkedet stort.

Hvorfor økonomi og administrasjon

Studiet gir deg kompetanse innenfor en stor bredde av fagområder som bedriftsøkonomi, regnskap, samfunnsøkonomi, innovasjon, markedsføring og strategi og organisasjon og ledelse.

Hva slags jobb får du?

Økonomiutdanning gir deg et godt og allsidig grunnlag for en lang rekke jobber. Du blir attraktiv for et bredt spekter av stillinger i industri, bank, forsikring, offentlig virksomhet og kan for eksempel jobbe som finansrådgiver i bank, forsikringsrådgiver, autorisert regnskapsfører, økonomikonsulent (budsjettering og budsjettkontroll), markedsansvarlig (markedsplanlegging og markedsanalyse), jobb i reklamebransjen eller med personal og rekruttering.

Dette lærer du hos oss

Du har stor valgfrihet. De to første årene i studiet består av obligatoriske fag og valgfag. Tredje studieår får du mulighet til å spesialisere deg gjennom valg av fordypning/profilering dersom det er ønskelig. I tillegg tilbyr vi muligheten til å reise på utvekslingsopphold i utlandet.

Nærhet til arbeidslivet

Representanter fra arbeidslivet inviteres som gjesteforelesere, og studentene inviteres blant annet til bedriftsbesøk, frokostmøter, seminarer og konferanser sammen med næringslivet i regionen vår. Her kan du møte fremtidige arbeidsgivere, etablere nettverk og skaffe deg oppdragsgivere til oppgaver som skal løses underveis i studiet. Vi jobber også med å få på plass en ordning med internship (praksis i utdanningen) i samarbeid med næringslivet.

Ta deler av utdanningen i utlandet

Som bachelorstudent i økonomi og administrasjon har du mulighet til å ta deler av studiene ved et utenlandsk lærested. Utenlandsopphold er ikke obligatorisk, men et tilbud som gir studenten mulighet til å utvide sin internasjonale kompetanse og omstillingsevne.

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets femte og/eller sjette semester. For å opprettholde studieprogresjonen anbefaler vi at du gjennomfører utenlandsopphold tilsvarende hele semestre. Les mer her.

Institutt for økonomi og ledelse har mange gode utvekslingsavtaler. Følgende avtaler anbefales særlig:

Ta kontakt med internasjonal seksjon dersom dette virker spennende!

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon er du kvalifisert for videre masterstudier ved HBV.
 

 

  • Vestfold - Heltid
  • Opptak til 2. studieår

Tredje studieår får du mulighet til å spesialisere deg og du kan velge mellom:

  • Innovasjon
  • Regnskap
  • Økonomisk analyse

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Kontaktinformasjon

Opptak til 2. studieår

Dersom du allerede har tatt deler av din revisjons- eller økonomisk-administrative utdanning ved andre godkjente studiesteder i inn- eller utland kan du fullføre bachelorgraden hos oss. Du søker gjennom samordnaopptak 15. april. Når du har fått opptak søker du om innpass av tidligere avlagte studier.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

Kontaktinformasjon

Studieinfo