Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Hvis du har studert fag ved universitet eller høgskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt.

Dette er PPU

PPU-studiet gjør deg kvalifisert for arbeid i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, for videregående skole og for voksenopplæring.

Den praktisk-pedagogiske utdanningen er et praktisk orientert og yrkesrettet studium som strekker seg over ett år (heltid) eller to år (deltid) og gir deg 60 studiepoeng.

Studiet bygger på minst tre års fagstudier (180 studiepoeng). Disse kan du ta hos oss, eller ved andre høgskoler eller universitet.

Hvorfor PPU?

Gjennom den praktisk-pedagogiske utdanningen får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø, og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål kan vekkes.

Du trenes i å se skolen i et større perspektiv og reflektere over din egen rolle som lærer. Du studerer og drøfter ulike måter å tilrettelegge fagene dine på, slik at elevene kan lære på en hensiktsmessig måte.

 

Hva slags jobb får du?

Den praktisk-pedagogiske utdanningen hos oss er fleksibel og rettet mot både skoleverket og næringslivet. De fleste studentene som fullfører PPU-studiet velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men en stor del finner også interessante jobber innenfor opplæringsfunksjoner i næringslivet.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Vi tar opp pedagogiske teorier og modeller som har betydning for praksis, planlegging av undervisning, målsettinger, valg av lærestoff, valg av ulike arbeidsmåter, evaluering med mer.

Gjennom studiet skal vi bidra til å gjøre deg til en mer reflektert lærer, sette fokus på skolens funksjon i samfunnet og fagets plass i skolen og arbeidslivet. Samtidig skal teori utfordre praksis.

I fagdidaktikken tar vi for oss hva faget inneholder og hvorfor og hvordan vi jobber med faget i opplæringen.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case-studier og selvstudier. Studiet legger opp til en stor grad av selvstendighet. Som student må du ta ansvar for egen læring.

Gjennom ulike læringsaktiviteter håper vi at studentene skal tilegne seg forståelse og reflekterte holdninger til helheten i læreryrket.

I studieløpet er det 12 ukers obligatorisk praksis i skolen. Praksis gjennomføres etter de krav høyskolen stiller.

Det kan søkes opptak til følgende undervisningsfag:

 • Økonomifag (6366)
 • Markedsføring (6367)
 • Samfunnsfag (6368)
 • Rettslære (6369)
 • Informasjonsbehandling (6370)
 • Matematikk (6371)
 • Engelsk (6372)
 • Norsk (6373)
 • Naturfag (6374)
 • Helse- og oppvekstsfag (6375)

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for oppstart av de ulike fagdidaktiske tilbudene, og om eventuelle endringer i opptakskrav og faglige forutsetninger.

I tillegg vil du kunne velge blant ulike fagdidaktiske tilbud ved UMB og Høgskolen i Østfold (HiØ) gjennom Oslofjordalliansen (OFA). Det kan ikke garanteres at all undervisning i fagdidaktikk vil foregå på egen institusjon.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 180 stp. Det kreves minimum 60 stp. i et relevant undervisningsfag i skolen.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart (Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2005). Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

For søkere til PPU i Helse- og oppvekstsfag er det i tillegg krav om dokumentasjon som bekrefter minst 2 års relevant praksis etter endt høyere utdanning.

Kontaktinformasjon

Det kan søkes opptak til følgende undervisningsfag:

 • Økonomifag (6379)
 • Markedsføring (6380
 • Samfunnsfag (6381)
 • Rettslære (6382)
 • Informasjonsbehandling (6383)
 • Matematikk (6384)
 • Engelsk (6385)
 • Norsk (6386)
 • Naturfag (6387)
 • Helse- og oppvekstfag (6388)

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for oppstart av de ulike fagdidaktiske tilbudene, og om eventuelle endringer i opptakskrav og faglige forutsetninger.

I tillegg vil du kunne velge blant ulike fagdidaktiske tilbud ved UMB og Høgskolen i Østfold (HiØ) gjennom Oslofjordalliansen (OFA). Det kan ikke garanteres at all undervisning i fagdidaktikk vil foregå på egen institusjon.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 180 stp. Det kreves minimum 60 stp. i et relevant undervisningsfag i skolen.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart (Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2005). Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

For søkere til PPU i Helse- og oppvekstsfag er det i tillegg krav om dokumentasjon som bekrefter minst 2 års relevant praksis etter endt høyere utdanning.

Kontaktinformasjon

Søkekoder

 • Naturfag (6353)
 • Engelsk (6354)
 • Samfunnsfag (6355)
 • Musikk (6356)
 • Idrett (6357)
 • Idrett -internt tilbud (6358)
 • Matematikk (6359)

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for oppstart av de ulike fagdidaktiske tilbudene, og om eventuelle endringer i opptakskrav og faglige forutsetninger.

 • Dersom PPU idrett blir igangsatt vil det bli satt av 5 plasser til de studenter som har fullført bachelorgraden i idrett, ernæring og helse (BIEH) våren 2014.
 • Praksis i PPU ved Høgskolen i Vestfold utgjør 12 uker fordelt over 2 år. Praksis er obligatorisk.
 • Deltidsstudium (4 semestre á 15 studiepoeng)
 • Det må fremvises politiattest ved opptak

Praksis og samlinger PPU studieåret 2014/15

Samlinger: torsdag kl. 15.00 – 20.00 og fredag 09.00 – 14.00

Praksisuker er fulle arbeidsuker.

 

Høst 2014 pedagogikk

samlinger –uke

Høst 2014

Praksis - uke

PPU 1 kull 2014

34, 38, 44, 46, 49

Uke 41,42,43

 

 

Vår 2015 didaktikk

samlinger -uke

Vår 2015

Praksis - uke

PPU 1 kull 2014

2, 4, 9, 12, 17

5,6,7

Alle datoer er med forbehold.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 180 stp. Det kreves minimum 60 stp. i et relevant undervisningsfag i skolen.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart (Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2005). Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

Kontaktinformasjon

Studieinfo