Musikk 1 - for grunnskoletrinn 1-7

Dette er studiet for deg som er interessert i musikkundervisning i skolen trinn 1-7.

Hva er Musikk 1 - for grunnskoletrinn 1-7?

Studiet er delt i teoretiske og utøvende moduler, hver på 15 stp. I teoretiske emner lærer du grunnleggende musikkteori, enkel arrangering, musikkhistorie og didaktisk teori om fagets målområder og grunnleggende ferdigheter. I utøvende emner lærer du sang og spill, dans, akkompagnement, orff-instrumentarium, aktivitetsledelse, samspill og didaktisk gjennomføringsevne.

Musikkstudier vil i stor grad kunne tilpasses utenlandske studenter som snakker engelsk, siden vesentlige aktiviteter i alle emnene handler om praktiske aktiviteter og samspill.

Hva slags jobb får du

Studiet inngår i lærerutdanningen for trinnene 1-7. Studiet passer for alle som arbeider med musikk i grunnskolen, og tilbys som videreutdanning for lærere.

  • Vestfold - Heltid

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlag er fullført lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp, hvor all obligatorisk praksis er bestått.

Kontaktinformasjon

Studieinfo