Alternativ og supplerende kommunikasjon, modul 1

Studiet i alternativ og supplerende kommunikasjon gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Dette er alternativ og supplerende kommunikasjon

I studiet vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon, tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære å tilrettelegge miljøet rundt bruker slik at det fremmer kommunikasjon.

Hva slag jobb får du

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Dette lærer du hos oss

Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer, og lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil også tilegne deg ferdigheter i å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Også tilrettelegging av miljøet rundt bruker er sentralt.

  • Vestfold - Samlingsbasert

Studiet er delvis nettbasert. Det er seks helgesamlinger. Studentene skal i løpet av studietiden gjennomføre et praksisrelatert prosjektarbeid. Prosjektet legges fram for medstudenter på siste samling. Prosjektet leveres inn før framlegging. I løpet av studiet skal studentene ha en mappevurdering.

 Samlingsdatoer:

  • Samling 1 fredag 12. og lørdag 13.september
  • Samling 2 fredag 17. og lørdag 18. oktober (kan følges som videokonferanse)
  • Samling 3 fredag 28. og lørdag 29. november (kan følges som videokonferanse)
  • Samling 4 fredag 16. og lørdag 17. januar (kan følges som videokonferanse)
  • Samling 5 fredag 13. og lørdag 14. mars (kan følges som videokonferanse)
  • Samling 6 fredag 24. og lørdag 25. april

Kun få ledige plasser.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Kontaktinformasjon

Studieinfo