Bachelor i sosiologi

Synes du det er spennende å reflektere over ditt eget liv, menneskene rundt deg og samfunnet du lever i? Da er sosiologi det rette faget for deg!

Dette er sosiologi

Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget spenner svært vidt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten. Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn.

Hvorfor sosiologi?

Bachelorprogrammet i sosiologi tar deg med på en spennende oppdagelsesferd hvor du vil få mange aha-opplevelser om samfunnet du lever i, bedre selvinnsikt og økt forståelse for menneskene rundt deg. Studiet vil utvikle din sosiologiske fantasi: Evnen til å forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger; hvordan våre livsvilkår er formet av sosiale strukturer og historiske prosesser. Vi er skapt av samfunnet, men samtidig er det også vi mennesker som skaper samfunnet; denne grunnleggende dobbeltheten er det fascinerende utgangspunktet for sosiologiske analyser av det sosiale livet.

Hva slags jobb får du?

Med utdanning i sosiologi kan du få mange forskjellige jobber. Studiet gir deg kompetanse i å analysere mennesker og samfunn både teoretisk og metodisk, og er relevant for mange yrker hvor slike ferdigheter er nyttige. Kandidater med utdanning i sosiologi finnes i et bredt spekter av jobber innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, innenfor ledelse og administrasjon, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, konsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forskning, undervisning og journalistikk.

Nærhet til arbeidslivet

Fagkunnskapene du opparbeider deg i bachelorstudiet i sosiologi er nyttige innenfor en rekke arbeidsområder. Ved å studere sosiologi utdanner du deg imidlertid ikke til ett bestemt yrke. Det inngår derfor ikke en spesifikk praksis i sosiologistudiet. Likevel kan det være klokt å ta hensyn til hvilke yrkesområder du ønsker å jobbe innenfor når du velger valgfrie emner og bestemmer tema for bacheloroppgaven. Mange studenter kobler sosiologistudiet til arbeidslivet ved å knytte tema for bacheloroppgaven til egen arbeidserfaring. Det kan også være lurt å henvende seg til potensielle arbeidsgivere. Kanskje du kan skrive om noe som har særlig interesse for den arbeidsgiveren som du helst vil jobbe for? 

Dette lærer du hos oss

Du vil lære om hva som er egenartet ved moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer. Du vil lære om globalisering og om hva som kjennetegner vår egen samtid. Du vil lære om norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge.

Du vil lære om sosiologiske tenkemåter, teorier, begreper og forskningsmetoder. Du vil lære at sosiale fenomener kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk. Du vil også bli stimulert til å tenke kritisk og konstruktivt: Hva er de grunnleggende problemene i samfunnet, i en organisasjon eller en sosial gruppe, og hva kan eventuelt gjøres for å løse dem?

Ta deler av utdanningen i utlandet

Som bachelorstudent i sosiologi har du mulighet til å ta deler av studiene ved et utenlandsk lærested. Les mer her.

Et utvekslingsopphold i løpet av studiene vil gi deg mange fordeler og nye perspektiver på faget ditt, og gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde og/eller femte semester knyttet til studieprogrammets valgfrie støtteemner. For å opprettholde studieprogresjonen anbefaler vi at du gjennomfører utenlandsopphold tilsvarende hele semestre.

Institutt for historie, sosiologi og innovasjon har mange gode utvekslingsavtaler og følgende avtaler anbefales særlig:

Ta kontakt med internasjonal seksjon dersom dette virker spennende!

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgrad i sosiologi er du faglig kvalifisert til å søke opptak til vår tverrfaglige master i samfunnsvitenskap.
 

  • Vestfold - Heltid

Slik er studiet

  • Forelesninger
  • seminarer (gruppearbeid ledet av lærere)
  • kollokvier (gruppearbeid ledet av studenter)
  • skriftlige innleveringer
  • muntlige fremføringer
  • øvinger på pc-lab

For øvrig forventes det at studentene bruker mye tid på selvstudium.

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Kontaktinformasjon

Studieinfo