Dermatologisk sykepleie

Dette studiet er for sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, og er utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i dermatologi.

Hvorfor dermatologisk sykepleie?

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, både på sengeposter og poliklinikker ved hudavdelinger, ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten samt sykepleiere som arbeider innenfor det private hudpleiemarkedet.

Studiet vil også være egnet for sykepleiere som har videreutdanning innen sår.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende hovedtemaer:

 • Huden
 • Immunologi
 • Hudsykdommer
 • Å leve med hudlidelser
 • Sår
 • Venerologi
 • Diagnostisering og behandling av hudsykdommer
 • Sykepleietjenester til personer med hudlidelser
 • Helse- og omsorgstjenester til personer med hudsykdommer
 • Dermatologisk praksis i spesialisthelsetjenesten
 • Drammen - Deltid

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. Undervisningen har et omfang på 24 dager à 6 timer som er organisert i 6 samlinger à 4 dager.

Samlinger:
 

Våren 2015:

Uke 6: 3.-6.februar

Uke 10

Uke 16

Høsten 2015:

uke 36, 41 og 46

Studieplaner

Studieplanen gir deg en fullstendig oversikt over studiet.

Opptakskrav

3-årig bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende og minst ett års relevant praksis. Det gis mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

Kontaktinformasjon

Studieinfo