Forelseser i auditorium.foto

Dette er skoletjenesten

Høgskolen i Buskerud og Vestfold er en åpen og tilgjengelig høyskole. Noen av de viktigste målgruppene våre er skoleelever, lærere, skoleklasser samt rådgivere. Informasjon, service og møteplasser for disse gruppene, er det skoletjenesten skal ivareta.

Du som er lærer eller rådgiver ved en videregående skole, er velkommen å ta kontakt med skoletjenesten for å se hva vi kan tilby.