Bli med på spleiselaget

Vi trenger din hjelp til å skape et unikt møtepunkt for innovasjon, undervisning og forskning.

Hittil innkomne bidrag: 7.759.000 kroner

 

MultiOptikk Logo
 

Rodenstock Logo

synsam logo

Innz logo

provisat logo

HeadsOptics logo

essilor logo

Pro Cornea. Logo.

 

Synoptik logo

Logo. Specsavers.

Interlens AS. Logo.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse skal arbeide med å høyne livskvaliteten for personer med behov for synshjelp. Målet er å fremme gode lys- og synsforhold og forebygge synsproblemer i ulike faser av livet. Gjennom kompetanseheving, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon av høy kvalitet skal vi nå målet.

Ditt bidrag monner

For å kunne skape Norges eneste toppmoderne senter for forskning, innovasjon og utviklingsarbeid innen syn og helse trenger vi din hjelp. Vi inviterer derfor optikere, optikerkjeder, produsenter og utstyrsleverandører til å bidra med en gave til nye synsundersøkelsesrom, forskningsklinikker og laboratorier.

Dette er en unik arena for arbeidsgivere og produsenter til å profilere seg og skape omdømme blant optikerstudenter og annet øyehelsepersonell som vil ta med seg erfaringene videre inn i arbeidslivet.

Dette kan du gi: 

  • Pengegave til utstyr og innredning av ett standard synsundersøkelsesrom, kr 500 000,-
  • Pengegave til utstyr og innredning av ett avansert synsundersøkelsesrom, kr 750 000,-
  • Utstyrsgave

Dette får du tilbake:

Profilering og omdømmebygging.

  • Firmaets navn/logo/design knyttes til gaven med et navneskilt på døren til det spesifikke rommet eller utstyret som gaven har finansiert, for sju år. Rommet vil omtales med firmaets navn. Dersom det er ønskelig kan det avtales en forlengelse av gaveavtalen for ytterligere sju år.
  • Firmaet får være med i en dialog om plassering og utforming av navneskilt/ logo, men også besiktige rom og navneskilt etter at det ferdigstilles. Man kan også fremme ønskemål for gaven, men instituttet må få disponere gaven fritt på faglig grunnlag i forhold til utstyring og innredning av rom eller klinikk.

Kunnskapsdepartementet tillater at høyskoler kan motta gaver, men på grunnlag av at det ikke foreligger binding eller krav om motytelser. Oppføring av navneskilt og firmanavn i tilknytning til gaven er tillatt. 

Ressursene samles

I løpet av august 2015 skal Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse stå ferdig på Kongsberg. HBV flytter hele sin samlede virksomhet fra nåværende Campus Kongsberg på Raumyr til et nyoppført bygg under Kunnskaps- og kulturpark (KKP) på Kongsbergs vestside. Dette vil gi nye og større lokaler for Institutt for optometri og synsvitenskap, inkludert flere standard og avanserte synsundersøkelsesrom, to pre-klinikker med anatomilaboratorium, samt forskningsklinikker og laboratorier ved siden av ordinære undervisningslokaler.

HBV er stolt av å ha landets eneste optikerutdanning på bachelor- og mastergradsnivå og at det tilbys etter- og videreutdanning til optikere og annet øyehelsepersonell. Nasjonalt senter for foptikk, syn og øyehelse er en del av HBVs satsning innen området.

Dette er Kongsbergs kunnskap og kulturpark

Det planlagte kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida ligger i Hasbergtjerndalen. Det skal bli et anlegg for kunnskap, kultur og innovasjon, og ei storstue for Kongsberg og Kongsbergregionen. - See more at: http://kongsberg-kkp.no/portal/artikkel/kategori/vestsidaprosjektet#sthash.zFLMMw9M.dpuf
Det planlagte kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida ligger i Hasbergtjerndalen. Det skal bli et anlegg for kunnskap, kultur og innovasjon, og ei storstue for Kongsberg og Kongsbergregionen. - See more at: http://kongsberg-kkp.no/portal/artikkel/kategori/vestsidaprosjektet#sthash.zFLMMw9M.dpuf

Det planlagte kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida ligger i Hasbergtjerndalen. Det skal bli et anlegg for kunnskap, kultur og innovasjon, og ei storstue for Kongsberg og Kongsbergregionen.
Les mer

Lurer du på noe?

Kontakt:

Leder for Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse
professor og prodekan Rigmor Baraas,
32 86 97 87/928 36 659 
rigmor.baraas@hbv.no

Leder for Institutt for optometri og synsvitenskap
Bente Monica Aakre
32 86 96 70 / 913 58 525
bente.m.aakre@hbv.no

Hittil innkomne bidrag: 7.759.000 kroner

 

MultiOptikk Logo
 

Rodenstock Logo

synsam logo

Innz logo

provisat logo

HeadsOptics logo

essilor logo

Pro Cornea. Logo.

 

Synoptik logo

Logo. Specsavers.

Interlens AS. Logo.