• Bengt Karlsson

    Brannfakkel fra Karlsson

    Omfattende forskning viser at sykepleierne innen psykisk helse og rus har høy kompetanse og lang klinisk erfaring. Professor Bengt Karlsson kommenterer utviklingen av kommunale psykisk helse- og rustjenester.

  • Foto fra fjorårets messe

    HBVexpo

    Ingeniørstudentene på Campus Vestfold viser hva de duger til på vår årlige tekniske messe: HBVexpo.