• Bengt Karlsson

    Brannfakkel fra Karlsson

    Omfattende forskning viser at sykepleierne innen psykisk helse og rus har høy kompetanse og lang klinisk erfaring. Professor Bengt Karlsson kommenterer utviklingen av kommunale psykisk helse- og rustjenester.